Die Mordgeschichte von 2019  

Schelder Kirmes 2019

Es gitt jo off der ganze Welt
nur a aanzich Nirrerscheld!
Su werds en userm Lied gesunge
su erres oft erklunge.
Aach en Scheld
gitts manches nur amo off der Welt:
Mir ho e einmaliche Natur
do kann mer mache manche schiene Wandertour.
Mer kann laafe üwwersch Huherot,
durch de Monzebach en durchs Hustebach.
En off em Glaschehäusje
kann mer mache e langes Päusje.
Do kann mer gugge weit en de Ferne
en Nochts en en Himmel voll Sterne.
En hot mer noh der wandertour e Durschtgefüihl
gitts beim traudl Beijer, goud en küihl!!!
Do gitts en "Beijergorde" hochinteressant,
bei us em Dorf als Mäuerche bekannt.
Sehenswert es aach user Architektur,
denkt mer o de Siwwegewölwer nur!
Mir ho sugor e Domplatte vir user Kerch en Scheld,
wu gitts dos noch uff der Welt???
Aach user Kirmes deij es allerhand,
drim es deij aach weit en breit bekannt.
Do gitts finf Dog lang richtich rund,
mer em gruße Zelt en em Rummel, schie en bunt!
Off der Kirmes gitts vill Musik en Tanz
heij trifft mer aach s´Grete en de Hans!
En gitts ach mo e Schmeißerei,
eilt de Mordgeschicht herbei.
Wer etz noch Ärjer mache will,
der fleijt grod en de Dill!!

Mer kann fohrn durch de ganze Welt,
owwer dos alles find mer nur en Scheld!!!

Heil Mord!
Die Burschen der MG´19

Text SS(Steven Strömmer)